Tuin advies met foto's van de natuur, bloemen en planten.

Category: Tuintips

 

De verschillende begroeiingen in je tuin vragen heel wat onderhoud. Je bent dan ook best op de hoogte van de ideale periode voor het snoeien van de planten, bomen en struiken in je tuin. In deze categorie vind je heel wat nuttige tips voor het tuinonderhoud.

Gazon aanleggen: tips & tricks

Gazon aanleggen: tips & tricks

Een gazon aanleggen is één van de eerste en belangrijkste stappen op weg naar een prachtige tuin. Op zich is dit niet zo een moeilijke klus, al moet je wel alles correct uitvoeren en geen stappen overslaan. In dit artikel ontdek je hoe een gazon met zaad perfect kan worden aangelegd.

 

Wanneer gazon aanleggen?

Om een zo goed mogelijk resultaat te bekomen, is het eerst en vooral belangrijk dat je een goed moment uitkiest om het gras te zaaien. Bij voorkeur zaai je het gazon in het voorjaar (april of mei) of in het najaar (augustus of september). Op die momenten is de grondtemperatuur immers hoog genoeg, waardoor het zaad sneller zal ontkiemen. Reken ongeveer op 2 à 3 weken tijd vooraleer het eerste gras verschijnt.

 

gazon aanleggen

 

Hoe wordt er te werk gegaan?

Het gazon aanleggen met zaad gebeurt doorgaans in drie stappen. De werkwijze ziet er als volgt uit:

1. Grond omspitten

Om te beginnen moet de grond goed omgespit worden. Dit kan met de hand gebeuren of met een mechanische tuinfrees. Als je de grond met de hand omspit, ga je best 20 tot 30 centimeter diep. Ook onkruid, wortels en stenen moeten in deze fase worden verwijderd, net zoals eventuele oude graszoden. Gebruik voor dat laatste een graszodensnijder.

 

2. Grond bemesten en egaliseren

Vervolgens doe je er goed aan de zuurtegraad van de grond op punt te brengen. Dit kan je doen door middel van gekorrelde magnesiumkalk. Op die manier zal de bodem voedingsstoffen beter opnemen.

Ook een bodemverbeteraar – beter bekend als compost – is van belang. Een gezonde bodem moet er zwart uitzien en een zanderige structuur hebben. Laat de hoeveelheid die je gebruikt dus afhangen van de huidige staat van de grond.

Nadat dit is gebeurd, mag de bodem geëgaliseerd worden. Bij voorkeur doe je dit aan de hand van een tuinwals. Laat de bodem daarna een weekje rusten.

 

3. Gras zaaien

Hierna kan je overgaan tot het zaaien zelf. Kies best een dag uit met weinig wind. Het zaad moet één keer in de lengte en één keer in de breedte van het volledige gazon worden uitgestrooid. Zo ben je zeker dat het zaad gelijkmatig verspreid is. Hark hierna het zaad oppervlakkig in de grond (niet meer dan 1,5 cm diep!) en druk de grond goed aan met een wals of met de voeten.

 

4. Gazon sproeien en maaien

Vlak na het zaaien moet de grond nat gemaakt worden met een sproeier. De straal moet fijn genoeg zijn om te voorkomen dat de zaadjes niet verschuiven! Het is belangrijk om het sproeien aan te houden in de eerste weken na het zaaien (1 à 2 maal per dag). Een droge grond heeft immers een slechte invloed op het kiemingsproces. Zodra de grassprietjes 8 à 10 centimeter lang zijn, kan je het gazon dan voor een eerste keer maaien.

 

gazon aanleggen

Het verticuteren van uw gazon

Verticuteren gazon

Om uw gazon gezond te houden is het noodzakelijk dat het goed wordt onderhouden. Daarbij hoort ook het verticuteren. Door te verticuteren kunt u uw gazon gezond en schoonhouden. Wanneer u het gazon maait blijven er altijd resten van het maaien achter. Door te verticuteren snijdt u in de grasmat en de bodem. Zo verwijdert u ook het mos en zal de bodem weer genoeg lucht krijgen, licht en voedingsstoffen.

 

Waarom moet er geverticuteerd worden?

Wanneer u het gras maait blijven er altijd grasresten op de grasmat liggen. Wanneer u er niets aan zou doen zal dat op den duur een dichte vilt laag vormen. Om deze reden is het noodzakelijk dat er minimaal een maal per jaar wordt geverticuteerd.

Wanneer u gaat verticuteren en u doet dan handmatig, dan zal u merken dat het zeer zwaar werk is. U kunt dat wel doen bij een klein gazon maar voor een groot gazon kunt u beter een elektrische verticuteer machine kopen of huren. Deze heeft scherpe messen die gemakkelijk door het gras en bodem snijden.

Door het verticuteren zal u een mooie stevige en groene grasmat krijgen. Tijdens het verticuteren verwijderd u het mos en vervilt gras. Doordat er in de grasmat wordt gesneden tijdens het verticuteren zal er zuursof en water bij de wortels van het gras kunnen komen waardoor het gemakkelijker kan gaan groeien. Wanneer er een ernstige vervuiling is moet je baan voor baan in rechte lijnen verticuteren.

 

Het verticuteren van uw gazon

 

Wanneer verticuteren?

De beste tijd om te verticuteren is in het voor- of najaar. U zal wel merken dat de grasmat, wanneer hij geverticuteerd is, er niet mooi uit zal zien. Dat is echter van korte duur omdat de grasmat weer snel zal aangroeien. De wortelgroei zal snel weer toenemen doordat het gras weer voldoende zuurstof, licht en voedingsstoffen zal opnemen. Indien er kale plekken in de grasmat zijn is het verstandig om deze snel weer in te zaaien. Hierdoor zal u weer een mooie grasmat krijgen.

IJsheiligen tuin

Opgepast voor de IJsheiligen

De IJheiligen ontlenen hun naam aan het gevaar van koud weer voor de gewassen, dat in deze tijd in volle bloei staat. Late vorstnachten kunnen veel schade aanrichten omstreeks deze tijd in West-Europa. De IJheiligen vallen op 11, 12, 13 en 14 mei respectievelijk op de feestdagen van de heiligen: Mamertus, Pancratius, Servatius en Bonifatius.

Tip: Hierdoor wordt aanbevolen om éénjarige bloemen en oranjerieplanten slechts buiten te plaatsen na 20 mei. Het is raadzaam zaailingen en plantsoenen in de groetentuin die we begin mei geplant hebben, met gaatjesplastic te bedekken.

De kans op nachtvorst na het midden van de maand mei is klein, maar absoluut niet uitgesloten. Dit wordt veroorzaakt door het gegeven dat in de eerste helft van mei meestal een koude luchtstroom uit het noorden ons bereikt, aangezien het zich tevens om droge lucht handelt ontstaan de koude nachten.
In meerdere meimaanden in vergelijking genomen valt deze periode tussen 5 en 15 mei en zijn er gemiddeld 4 à 5 dagen met nachtvorst. Na 20 mei wordt de kans op nachtvorst zeer klein maar nog niet onmogelijk.

Blijf dus ook na de ijsheiligen nog op uw hoede!
De andere kant van mei is het aantal uren zon. Die lopen op tot boven de 200 uur. Door de invloed van de zon en het opwarmen van de grond is de meimaand wellicht de maand met de snelste verandering in aanzien van de tuin.
Bijna dagelijks is het verschil in uiterlijk van de uitbottende knoppen te zien. In een snel tempo ontvouwt zich het nieuwe loof. Wat in midden april nog een winters aanzien had is midden mei verandert in een fris groen zomerkleed.

Rozen snoeien

Waarom, hoe en wanneer rozen moeten gesnoeid worden is te herleiden naar de discussie of rozen doornen of stekels dragen. M.a.w. wie de botanische kenmerken, groei- en bloei eigenschappen kent van de verschillende rozensoorten kan meteen anticiperen op het grote snoeivraagstuk.

Veel geraadpleegde literatuur kan u ook goede antwoorden bieden. Doch bij een vergelijkende studie van deze, merken we snel verschillen, zeker met betrekking tot het tijdstip van snoeien. Dit artikel heeft niet de pretentie deze of gene te beoordelen, maar tracht een praktijkervaring aan te bieden voor een toepasselijke snoei per rozengroep.

De eerste vraag is uiteraard: waarom we rozen dienen te snoeien? Wie de groei van wilde rozen observeert ziet dat deze ieder jaar uitlopen aan de onderzijde en dat aan deze takken de mooiste bloemen groeien. Tevens sterven de oudere takken in het midden af van de struik. De terugsnoei heeft dan ook de bedoeling in zich om het proces van vernieuwing of verjonging van de plant te bevorderen. Meteen worden ook alle zieke of dode takken verwijderd. Andere redenen tot snoeien zijn, de plant een evenwichtige vormgeving geven. Tevens het midden van de plant openhouden om lucht en zon maximaal te laten inwerken.

De tweede vraag die ons bezig houdt is uiteraard: wanneer moeten we snoeien?
Een samenvatting van vele boeken staat ons toe om rozen te snoeien van november tot half april. Op zich is daar niets verkeerd mee, ware het niet dat het aspect van vorst hier toch een bepalende factor is.
Bij strenge winters vriezen rozen in, bij een korte snoei voor de vorstperiode, bestaat het risico dat de plant het niet overleeft.
Een halve snoei of geen snoei verkleint dit risico zeer zeker. Een late vorstperiode in het voorjaar kan eveneens een nefast gevolg hebben voor al te vroeg gesnoeide rozen. De ideale snoeiperiode van rozen situeert zich dan ook tussen eind februari tot half april.

Tot slot vervolledigen we dit artikel over rozen met de vraag: hoe snoeien? Combineer het waarom van het snoeien met uw eigen rozensoorten en U kan aan de slag.

Polyantharozen: kleinbloemige of trosrozen ( o.a. Europeana, Lili Marleen, Melrose, Allgold, Sneeuwwitchen, Joro,enz….) De plant verjongen door alle dode takken en stompjes weg te nemen. Een evenwichtige vorm geven en het midden vrijhouden, de behouden takken insnoeien op 2 à 3 ogen, vereenvoudigen op de lagere vertakkingen.

Floribundarozen en Theehybriden: grootbloemige ( o.a. Queen Elizabeth, Madame Meilland, Dame De Coeur , Rouge Parfumer, Pascali, Virgo. Dezelfde werkwijze als bij de polyantharoos, doch hier worden de takken behouden op 3 à 5 ogen voor de lager blijvende soorten en 5 à 7 ogen voor de zeer sterk groeiende soorten.

Kosterrozen: miniroosjes of dwergrozen (o.a. Morsdag, Orange Morsdag, White Morsdag, Pink Morsdag, enz…). Deze laagblijvende compacte struik krijgt een identieke snoei als de polyantharoos.

Stamrozen: omvat een rijk gamma, gekweekt op stam. De soort die gebruikt wordt voor de stamroos zal de snoei bepalen.

Klimrozen: net als bij de stamrozen is hier het begrip, klimmen, de sleutel tot de verschillende soorten en variëteit. De eerste snoei gebeurt bij alle klimrozen, bij het aanplanten vooral in het najaar. Niettegenstaande gaat dit ten koste van het aantal bloemen in het eerste jaar, maar bevordert een betere vertakking die het volgende jaar een rijke bloei zal geven. De verzorgingssnoei bestaat uit het wegnemen of terugknippen van de uitgebloeide bloemen. Wanneer de klimroos reeds over een degelijke vertakking beschikt, mag deze op de zijscheuten op 5 à 6 ogen teruggesnoeid worden.
Bij de klimrozen onderscheiden we voornamelijk de reeds hoger vermelde 3 soorten.

Botanische rozen: in deze groep plaatsen we o.a. Rosa rugosa(rozenbottel), Rosa rubignosa(elegantier), Rosa canina(hondsroos), enz…. De snoei bestaat hoofdzakelijk in het uitdunnen tijdens het voorjaar, de oudste takken wegnemen. Een drastische snoei hiervan is sterk aanbevolen d.w.z. de plant verjongen tot ongeveer de helft of zelfs lager. Hier dient geen rekening gehouden te worden met het aantal ogen, aangezien de meeste bloemen zich ontwikkelen op voorjarige twijgen.

Conclusie
Het belang om deze planten jaarlijks te snoeien is een voldongen feit om een rijkelijke bloei te verkrijgen of te behouden. Een duidelijk besluit, rozen bloeien overweldigend op jong of eenjarig hout. Anderzijds zal dit een langere levensduur garanderen door het regelmatig verjongen van de rozenstruik Een niet te versmaden tip is tevens de uitgebloeide bloemen wegsnijden onder de bottel, dit zal en kan de bloei enkel bevorderen.

© 2020 Tuinindex.be